top of page

Sekretesspolicy

 

Denna sekretesspolicy beskriver hur K9 Activity Gävleborg samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker och använder vår hemsida www.k9activity.se

 

Insamling av personuppgifter

 

Vid bokning samlar vi in följande personuppgifter:

- Namn

- E-postadress

- Telefonnummer

 

Vi samlar också in information om hur du använder vår hemsida, inklusive:

- Platsinformation

- Antal användare på hemsidan

- Användarbeteende på hemsidan

 

Användning av personuppgifter

 

De insamlade personuppgifterna används för följande ändamål:

- Kundsupport: För att kunna ge dig bästa möjliga service och svara på dina frågor och förfrågningar.

- Marknadsföring: För att informera dig om våra erbjudanden och kampanjer.

- Analysera Användarbeteende: För att förstå hur vår hemsida används, förbättra vår hemsida och tjänster samt för att ge dig en bättre användarupplevelse.

 

Delning av Personuppgifter

 

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller vid tydligt angivet samarbete med annan instruktör/hundföretagare.

 

Säkerhet

 

Vi tar din integritet på allvar och använder rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse.

 

Dina Rättigheter

 

Du har rätt att:

- Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

- Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

- Begära att vi raderar dina personuppgifter.

- Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

- Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [Din Kontaktinformation].

 

Cookies och Spårningstekniker

 

Vi använder cookies och andra spårningstekniker för att samla in information om hur du använder vår hemsida. Detta hjälper oss att analysera data och förbättra din upplevelse på vår hemsida.

 

Ändringar i Sekretesspolicyn

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna sekretesspolicy. Vi kommer att informera dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på vår hemsida. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter publiceringen.

 

Kontaktinformation

 

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

bottom of page